Archives

Social Theory

La comunicació en dos passos

Els anys 1944 i 1955, Paul Felix Lazarsfeld va publicar dos importants estudis que van significar una important ruptura conceptual en el camp dels estudis de la comunicació de massa. El primer, realitzat conjuntament amb Bernard Berelson i Hazel Gaudet, Read more →

Racisme i crisi

Hi ha dues possibles hipòtesis que expliquen el mecanisme del racisme en entorns en crisi. La primera sembla que no és específica dels entorns en crisi i apunta que quan arriben immigrants es produeixen canvis en l’estructura social que serien anàlegs a la mobilitat social ascendent Read more →

La posició social i el sociòleg

No tothom pot ser científic social o sociòleg. Com no tothom pot ser futbolista. Els únics que fan realment ciència social o sociologia són els desarrelats socials com molts casos demostren al llarg de la història de les ciències socials; Read more →

La ruptura epistemològica

La ruptura epistemològica és aquell procés que garanteix que les explicacions que el científic social dóna dels fenòmens que estudia són científiques. Això significa no només que adopten el llenguatge científic Read more →