L’entrevista enfocada. Una guia pràctica de problemes i procediments

En preparació. Traducció al català de L’entrevista enfocada de Robert K. Merton; Marjorie Fiske i Patricia L. Kendall.