Esbós d’autoanàlisi

Traducció al català d’Esquisse pour une auto-analyse de Pierre Bourdieu. Publicacions de la Universitat de València, 2008.

Pierre Bourdieu (1930-2002) ha estat un dels grans sociòlegs europeus i un pensador polèmic i compromès. Sense fer cap ostentació ni concessió confessional, Pierre Bourdieu fa una aportació sòlida i sincera a la comprensió del seu camp de recerca i de la França acadèmica del segle XX i també a la seva pròpia autocomprensió. Els itineraris de formació, les grans institucions acadèmiques de França, els rituals d’incorporació a les elits intel•lectuals, l’evolució i la singularitat de la sociologia en el context de les ciències humanes i la filosofia, el paper de vegades poc lluït d’algunes grans figures, entre moltes altres qüestions, s’analitzen amb agudesa al llarg d’unes pàgines que atrapen la nostra atenció fins al final.