Organització del treball: Factors Psicosocials i Salut. Experiències de prevenció (en castellà)

Diversos autors, Madrid: ISTAS, 2007.

El V Fòrum ISTAS de Salut Laboral va transmetre el missatge que és possible prevenir els riscos psicosocials. Es van presentar ponències sobre l’estat de la qüestió, centrades en els estudis sobre les relacions entre organització del treball, riscos psicosocials, salut de treballadors i treballadores i accions preventives. A més, es van presentar dades sobre la realitat espanyola. També es va presentar un ampli ventall d’experiències d’intervenció en empreses, que mostraren com fer-ho: des de la prevenció en l’origen, canviant l’organització del treball perquè aquesta sigui més saludable, més justa i democràtica i amb la participació de tots els agents implicats.

– Capítol “Exposición laboral a riesgos psicosociales en la población asalariada española”. Pp. 35-45. Autors: Salvador Moncada Lluís; Clara Llorens Serrano; Xavier Gimeno Torrent; Ariadna Font Corominas.

– Capítol “Exposición a riesgos psicosociales y prácticas empresariales de gestión de la mano de obra. Una aproximación”. Pp. 46-55. Autors: Clara Llorens; Salvador Moncada; Ramon Alós; Ernest Cano; Ariadna Font; Xavier Gimeno; Pere Jódar; Vicente López; Amat Sánchez.