Papers

Why We Fight i The Focused Interview. Cinema i ciència social durant la Segona Guerra Mundial (en anglès)

Recensió de La división del trabajo social d’Émile Durkheim

Capítol 6 de Mass Persuasion: El context social i cultural de la persuasió de massa

Introducció a la segona edició de The Focused Interview de Robert K. Merton

La politització del camp sociològic a Catalunya: un indicador estructural comparatiu

Recensió d’Esbós d’autoanàlisi de Pierre Bourdieu

Mostreig, sobrerepresentació de categories socials i la divisió sexual del treball: formulació d’una hipòtesi sobre el doble treball (en castellà)

L’estudi de la institucionalització de la sociologia a Catalunya (II): un model d’anàlisi i un sistema d’hipòtesis (traducció castellana)

L’estudi de la institucionalització de la sociologia a Catalunya (II): un model d’anàlisi i un sistema d’hipòtesis

L’estudi de la institucionalització de la sociologia a Catalunya (I): un estat de la qüestió (traducció castellana)

L’estudi de la institucionalització de la sociologia a Catalunya (I): un estat de la qüestió

El procés de constitució del Barri Santa Maria de Palafolls. Protocol de recerca

El procés d’institucionalització de la sociologia a Catalunya. Protocol de recerca

Un model d’anàlisi i un sistema d’hipòtesis per a l’estudi del procés d’institucionalització de la sociologia a Catalunya

Proposta de model per a l’estudi de la negociació col•lectiva. Formulació arran del treball de construcció d’una mostra de convenis col•lectius

Incidències durant el treball de camp amb enquestes personals en estudis epidemiològics (en castellà)

Classificació i jerarquia. L’estructura de desigualtats del Departament de Sociologia de la UAB (1998-2003) vista a través de l’anàlisi de l’estructura de relacions