Mostreig, sobrerepresentació de categories socials i la divisió sexual del treball: formulació d’una hipòtesi sobre el doble treball (en castellà)

Publicat a Empiria, 2010, número 20: 135-161.

Objectiu: Aquest article està consagrat a l’explicació d’una de les incidències més freqüents que resulten de l’extracció de mostres aleatòries: la sobrerepresentació de categories. Mètode: En aquest sentit es va comparar la mostra obtinguda arran de la realització de l’«Enquesta de Riscos Psicosocials 2004-2006 [ERP]» amb l’EPA. Es va localitzar una important sobrerepresentació de dones, així com altres diferències sociodemogràfiques entre les dues mostres. Es va proposar una hipòtesi general que explicava aquestes sobrerepresentacions. Resultats: A partir de les anàlisis desenvolupades es va poder concloure que l’arrel de la sobrerepresentació de dones tenia 1) com a causa metodològica la forma que prenien les unitats d’anàlisi i les unitats mostrals finals i les tècniques d’enquesta emprades per captar aquestes unitats en la ERP; i 2) com a condició de possibilitat la divisió sexual del treball.