La politització del camp sociològic a Catalunya: un indicador estructural comparatiu

Comunicació presentada al IV Congrés Català de Joves Sociòlegs, Bellaterra, 2011.

Objectiu: La comunicació s’emmarca dins del programa de recerca sobre l’estudi de la institucionalització de la sociologia i és un primer intent d’establir un model analític i un sistema d’hipòtesis per investigar el fenomen de la politització de la sociologia catalana. Mètode: En aquest sentit s’han elaborat dues bases de dades, una de sociòlegs (409 registres vàlids) i una altra de politòlegs (131 registres vàlids), per tal de, comparant-les, elaborar un primer indicador estructural comparatiu de politització del camp. El treball es recolza en antecedents proposats per Franck Poupeau, Pierre Bourdieu i Raimon Bonal i fuig de les alternatives subjectivistes, ja que el punt de vista adoptat va més enllà de les actituds, motivacions i posicionaments individuals. Resultats: Palesen que les relacions que el camp sociològic estableix amb l’àmbit de l’Estat i, per tant, amb el poder polític són idèntiques a les que estableix amb el camp de la ciència política: el 48% dels sociòlegs de la mostra i el 47% de politòlegs treballen per l’Estat. Un resultat que convida a aprofundir en l’estudi de les relacions que el camp sociològic estableix amb el poder polític.