Why We Fight i The Focused Interview. Cinema i ciència social durant la Segona Guerra Mundial (en anglès)

Coescrit amb Ramon Girona. Publicat a Comunicació: Revista de Recerca i d’Anàlisi, 2015, volum 32, número 1: 53-71.

Durant la Segona Guerra Mundial, l’exèrcit dels estats Units va plantejar uns mètodes d’adoctrinament de la tropa que combinaven la instrucció física i tècnica amb la formació racional. La sèrie cinematogràfica documental Why We Fight (WWF) va ser una de les millors respostes a aquests nous mètodes. WWF pretenia activar la part racional del soldat, proporcionant-li documentació exhaustiva de la guerra, i, al mateix temps, aquesta argumentació racional es convertia en la base sobre la qual es desplegaven les estratègies d’estimulació emocional. Però, a més a més de ser una peça clau en el programa pedagògic de l’exèrcit, WWF també va esdevenir un avenç en la investigació de les reaccions de les audiències. En relació amb això, es van desenvolupar tècniques com l’entrevista enfocada per a investigar les respostes dels soldats davant dels films. L’objectiu del mètode sembla que era avaluar les reaccions i proposar canvis en els films perquè complissin millor el seu propòsit d’adoctrinament.