Capítol 6 de Mass Persuasion: El context social i cultural de la persuasió de massa

Capítol 6: El context social i cultural de la persuasió de massa de l’obra Mass Persuasion de Robert K. Merton, traduït al català i introduït per Xavier Gimeno Torrent. Publicat a Papers: Revista de Sociologia, 2013, volum 98, número 1: 177-207.

Mass Persuasion és el primer estudi a gran escala en què s’empra el mètode de l’entrevista enfocada. El llibre és, en aquest sentit, un bon exemple d’ús del mètode, així com també un cas exemplar de triangulació de les tècniques quantitatives i qualitatives, en un moment en què el concepte de triangulació encara no s’havia plantejat explícitament. D’altra banda, és un dels primers fruits de la col•laboració que s’estableix entre Paul Felix Lazarsfeld i Robert King Merton quan s’integra en el Bureau of Applied Social Research (BASR) de la Columbia University, on es desenvoluparà la major part de la seva trajectòria científica. És una de les obres més importants de Robert Merton sobre els mitjans de comunicació i també un cas paradigmàtic d’un dels seus treballs més memorables en el camp de la comunicació de massa, una temàtica que va practicar escassament però amb resultats brillants que són del tot reivindicables.