Llibres

L’entrevista enfocada. Una guia pràctica de problemes i procediments

Algunes paraules sobre el camp polític

Esbós d’autoanàlisi

Organització del treball: Factors Psicosocials i Salut. Experiències de prevenció (en castellà)

La negociació col•lectiva a Catalunya