L’estudi de la institucionalització de la sociologia a Catalunya (II): un model d’anàlisi i un sistema d’hipòtesis (traducció castellana)

Publicat a Revista Catalana de Sociologia, 2010, número 25: 75-83.

Tota recerca parteix de preguntes que es dirigeixen des d’alguna posició que condiciona el punt de vista a través del qual són formulades. Partint d’aquesta hipòtesi, clàssica de la sociologia del coneixement, aquest escrit intenta suggerir algunes possibles direccions a considerar en emprendre l’estudi de la institucionalització de la sociologia a Catalunya. I, molt especialment, en fer-ho, pretén fomentar el debat a l’entorn d’aquest tema per part de la comunitat sociològica, de manera que aquesta contribució pugui resultar enriquida gràcies a les aportacions de tots aquells i totes aquelles que, des de perspectives diferents i potser amb inquietuds diferents a l’entorn de la mateixa qüestió, no vegin del tot o gens representat el seu punt de vista en aquest treball.