Blog

La posició social i el sociòleg

No tothom pot ser científic social o sociòleg. Com no tothom pot ser futbolista. Els únics que fan realment ciència social o sociologia són els desarrelats socials com molts casos demostren al llarg de la història de les ciències socials; és a dir, els que no estan ben integrats en els seus grups de pertinença i que tampoc tenen grups de referència: aquests són els que es caracteritzen per tenir un habitus que, per socialització (alguns en dirien “per natura”), és cognitivament heterodox i socialment crític. Però, per què són els més ben preparats? Com molt bé va dir Bachelard, l’única ciència que mereix ser anomenada com a tal és la ciència del que no es veu a simple vista, i el desarrelat social és l’únic que, després d’un procés que sol ser traumàtic i que consisteix bàsicament en l’esfondrament del món donat per descomptat i en una posterior reconversió epistemològica que és una part fonamental d’aquest procés —i a partir de la qual es dota dels coneixements pertinents per reinterpretar-se a si mateix i al món social (cosa que significa que té la oportunitat d’agenciar-se’ls)—, està preparat per pensar a la contra (aquest procés s’anomena ruptura epistemològica). És a dir, està preparat per desvetllar el que no es veu a simple vista i per, com també apunta Bachelard, salvar les moltes trampes del pensament del sentit comú vulgar o cultivat. Està ben clar que el més ben preparat per fer-ho és aquell armat amb un habitus que per socialització és cognitivament heterodox i socialment crític i que, també —i aquest punt és molt important—, ha tingut la oportunitat d’adquirir els coneixements que li permetran resituar-se i reinterpretar el món, desvetllant aquelles relacions de poder que són invisibles a la mirada dels altres. El desarrelat social que, convertit en descregut, ja que té les armes que li permeten no creure’s les veritats oficials a les que contraposa les veritats científicament construïdes de la ciència, és, doncs, el més ben armat per fer-ho. I així és com es converteix en un veritable sociòleg.